Optyczna technika pomiarowa w odlewnictwie

Warsztaty 3D dla przemysłu odlewniczego to możliwość spotkania i wymiany doświadczeń dla konstruktorów projektujących formy, rdzenie czy przebieg procesu odlewania oraz dla specjalistów związanych z kontrolą jakości produkowanych części. Warsztaty to darmowe szkolenia z zakresu wykorzystania metrologii optycznej 3D w procesach odlewania oraz kucia. Wiodące firmy odlewnicze zaprezentują przykłady dotyczące własnej praktyki, jak optyczne systemy pomiarowe wspierają proces produkcyjny w celu skrócenia czasu rozwoju produktu, optymalizacji produkcji i co się z tym wiąże poprawienia rentowności firmy.

W parze z doświadczeniami użytkowników, zespół Lenso będzie prezentował najnowsze optyczne systemy pomiarowe i oprogramowanie do kontroli jakości.

Modele i wzorce

 • Weryfikacja wyników frezowania

 • Inżynieria odwrotna i zarządzanie zmianami

 • Konserwacja i archiwizacja

 • Kontrola całej powierzchni

 • Niezawodność procesu

Narzędzia, rdzenie i formy

 • Modyfikacje narzędzia

 • Kontrola obróbki CNC

 • Analiza naddatków

 • Złożenia form, dodatkowych rdzeni i układów

 • Analiza zużycia

Elementy kute

 • Kontrola pierwszej sztuki (pełnego obszaru i punktowa)

 • Skurcz, odkształcenie i dodatkowa kontrola

 • Analiza grubości materiału

 • Zoptymalizowana obróbka CNC

 • Automatyczna kontrola jakości i analiza trendu

Optyczna metrologia 3D przyspiesza wszystkie fazy produkcji w odlewaniu oraz procesach kucia, począwszy od konstruowania, przez produkcję, optymalizację wyrobu, aż do inspekcji, obróbki CNC oraz tworzenia dokumentacji technicznej.

Dzięki optycznemu systemowi skanującemu ATOS, możliwa jest pełna kontrola geometrii powierzchni wzorców, narzędzi, form oraz rdzeni, co pozwala producentom i odbiorcom części na bezdotykowy pomiar, niezależnie od gabarytów detalu.

Pomiary całych powierzchni gwarantują szybką kontrolę oraz wprowadzanie na bieżąco ewentualnych modyfikacji narzędzia, a co się z tym wiąże zmniejszają czas przeznaczony na wyprodukowanie części. Kontrola jakości produktu, zarówno pomiary jak i analiza inspekcyjna mogą zostać w pełni zautomatyzowane.

Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo w naszych Warsztatach Odlewniczych, prezentujemy kilka zdjęć z naszego spotkania