Automatyczna maszyna współrzędnościowa ATOS ScanBox została rozbudowana o system przetwarzania wsadowego (batch processing system), który umożliwia automatyczny załadunek i rozładunek mierzonej części. ATOS ScanBox BPS to rozwiązanie do digitalizacji całej powierzchni części, której wysokość nie przekracza 500 cm.

Ze względu na fakt, że użytkownik nie musi umieszczać poszczególnych części wewnątrz urządzenia, czas wymagany do zapewnienia jakości jest znacznie krótszy niż wcześniej. ATOS ScanBox BPS mierzy automatycznie do 11 godzin przy niewielkiej liczbie interwencji operatora. Koszty utrzymania personelu są zmniejszone, a wykorzystanie maszyny zwiększa się.

Zwiększona niezawodność procesu

Każda z części jest oznaczana chipem RFID, system po sczytaniu informacji sam wyzwala odpowiedni program pomiarowy i wie jaka analiza danych po skanowaniu 3D ma być wykonana. Prowadzi to do wyeliminowania wpływu użytkownika, co znacząco zwiększa niezawodność procesu.

Technologia pomiaru 3D zintegrowana z produkcją

ATOS ScanBox BPS zachwyca solidnością, szybkością pomiaru i kompensacją wahań temperatury. Pracochłonne transporty całej partii części, elektrod lub elementów turbiny nie są już konieczne.

ATOS ScanBox BPS