Proponowane urządzenie zostało stworzone z myślą o optymalizacji procesu kształtowania blach. System ARGUS pozwala na właściwy dobór materiałów oraz narzędzi w procesie produkcyjnym.

Z uwagi na możliwość uzyskania z całej badanej powierzchni wyników odkształceń po próbie formowania lub tłoczenia, oferowany sprzęt jest nieocenionym rozwiązaniem w przemyśle motoryzacyjnym. System ARGUS w łatwy sposób pozwala określić granice bezpiecznego tłoczenia porównując uzyskane wyniki do Granicznej Krzywej Tłoczenia (ang. FLC). W określeniu Granicznej Krzywej Tłoczenia systemowi ARGUS może przyjść z pomocą system ARAMIS

.

 

Zakres działania

System optycznej analizy kształtowania blach ARGUS, sprawdza się w przypadku zadań pomiarowych związanych z wykrywaniem odkształceń, optymalizacją oraz udoskonalaniem procesów kształtowania, a także weryfikacją narzędzi i symulacji numerycznych. W przypadku tego ostatniego obszaru, system ARGUS pozwala uzyskać informacje odnośne odkształceń granicznych, współrzędnych 3D, obróbki i zmiany wymiarów obiektu oraz przewężeń.

Urządzenie pozwala na wykonanie rzetelnych pomiarów niezależnie od materiału. System optycznej analizy formowania ARGUS współpracuje z przedmiotami wytworzonymi z arkuszy blach, rur oraz innych komponentów formowanych np. przy wykorzystaniu wysokiego ciśnienia.

Prezentacja wyników

Współrzędne 3D są uzyskiwane dzięki uprzedniemu przygotowaniu powierzchni formowanego elementu w sposób zapobiegający zatarciu podczas np. próby formwania. W tym celu są wykorzystywane specjalne precyzyjne matryce oraz trawienie elektrolityczne Siatka pomiarowa uzyskana w ten sposób posiada wysoką precyzję i rozdzielczość. To dzięki tej siatce są możliwe dalsze dokładne analizy i inspekcje.  Wyniki mają formę graficzną i mogą zostać wyeksportowane do pliku o formacie np. ASCII.