Aktualizacja oprogramowania to usługa, dzięki której użytkownik uzyskuje dostęp do najnowszego oprogramowania wydanego przez firmę GOM.

Wraz z aktualizacją zapewnione zostaje stałe wsparcie techniczne przez e-mail, telefon oraz połączenie zdalne poprzez TeamViewer.

Przy aktualizacji oprogramowania i wsparcia technicznego użytkownik otrzymuje jeden dzień konsultacji. Konsultacja może odbyć się w siedzibie firmy klienta lub firmy Lenso.