Test VDI jest to test akceptacyjny wykonywany na podstawie procedury VDI/VDE 2634 część 3 oraz wytycznych firmy GOM. Jego celem jest potwierdzenie, że niepewność pomiarowa systemu przy danym obszarze pomiarowym nie przekracza limitów założonych przez producenta.

Test VDI polega na pomiarze certyfikowanego w laboratorium akredytowanym DAkkS wzorca kulowego i porównaniu aktualnych danych z wartościami nominalnymi. Gdy wynik testu jest pozytywny, sporządzany jest oficjalny protokół potwierdzający poprawność działania systemu.

Test przeprowadzamy w siedzibie firmy klienta lub firmy Lenso.