ARAMIS

Szkolenie zaawansowane

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się jak używać systemu ARAMIS oraz jakie zaawansowane funkcje znajdują się w dedykowanym mu oprogramowaniu. Do procesu wykonywania zdjęć zostaną zaprezentowane rożne sposoby ich wyzwalania m.in. z wykorzystaniem wartości sygnałów lub wyzwalaczy cyfrowych pochodzących z innych urządzeń jak i z wykorzystaniem buforów kołowych.

W dalszym etapie szkolenia zaprezentowane będą możliwości analiz zaawansowanych, funkcjonalność Live oraz sposoby tworzenia kanałów wyjść analogowych mierzących na żywo. Nie zabraknie pomiarów na żywo cech geometrycznych np celem pozycjonowania elementów lub pomiarów porównawczych do CAD w tym GD&T.

Trener przedstawi sposoby tworzenia własnych dowolnych ekstensometrów (video ekstensometrów) mierzących na żywo do połączenia z dowolnymi maszynami. Prace w pętli sprzężeń zwrotnych również z zastosowaniem dowolnego urządzenia oraz prace z systemem w przypadku badań zmęczeniowych wysokocyklowych.

TEMATYKA SZKOLENIA:

  • Proces wykonywania zdjęć przy użyciu różnych sposobów wyzwalania
  • Analizy zaawansowane
  • Funkcjonalność Live
  • Sposoby tworzenia kanałów wyjść analogowych mierzących na żywo
  • Wykorzystanie protokołu SCPI do exportu wyników zbieranych na żywo
  • Funkcjonalności pomiarów na żywo
  • Naukowe tworzenie własnych skryptów pomiarowych
  • Sposoby wizualizacji naprężeń
  • Sposoby pracy z dowolną liczbą czujników pomiarowych ARAMIS
  • Tworzenie granicznych krzywych tłoczności