Systemy firmy GOM wspierają przemysł lotniczy i kosmiczny oraz ich dostawców przez precyzyjne opracowanie geometrii elementów i właściwości materiału.

Wygenerowane dane wykorzystywane są jako parametry wejściowe dla symulacji elementów skończonych i analizy przepływu do weryfikacji symulacji z pomiarami rzeczywistymi w tunelach aerodynamicznych, komorach klimatycznych jak również w inżynierii odwrotnej.

Poza tym optyczne skanery 3D są odpowiednie do kontroli jakości złożonych powierzchni swobodnych. Dlatego stosowane są do inspekcji profili aerodynamicznych w zespołach napędowych, naziemnych turbinach gazowych i parowych oraz w systemach doładowania turbinowego.

Obszary przemysłu lotniczego i kosmicznego:

  • Konstrukcje nośne
  • Kadłuby i kabiny
  • Zespoły napędowe