Technologie przyrostowe wywierają ogromny wpływ na dzisiejszy przemysł. Zastosowanie druku 3D stosowane jest m.in. w zakresie szybkiego prototypowania, co pozwala na redukcje czasu i kosztów związanych z procesem wdrożenia nowych produktów. Stale rosnące oczekiwania klientów dotyczące precyzji i dokładności wykonywanych elementów niosą za sobą potrzeby stosowania coraz bardziej zaawansowanych technik wytwarzania, jak i oprogramowania umożliwiającego optymalne zaprojektowanie części.

ZEISS Reverse Engineering (ZRE) jest oprogramowaniem do inżynierii odwrotnej, pozwalającym na przetworzenie danych z pomiaru 3D (chmur punktów, siatek wielokątów) na kompletne modele bryłowe CAD. Dużą zaletę programu stanowi szeroki zakres narzędzi do precyzyjnej aproksymacji dowolnych powierzchni oraz analizy odległości i krzywizn, co pomaga uzyskać pożądaną dokładność modelu. Dodatkowy moduł ZRE Tool Correction pozwala na przeprowadzenie procesu optymalizacji wydruku 3D.

Model CAD części poddanej korekcji

Rys. 1 Model CAD części poddanej korekcji

Charakter technik przyrostowych wiąże się z dużą zmianą temperatury, co może być przyczyną powstawania wad wyrobu, ze względu na skurcz termiczny. Firma Q-Tech Roding rozwiązała niniejszy problem dokonując korekty powierzchni, na których wystąpiły błędy kształtu. Korekta oparta jest na algorytmie polegającym na odwróceniu odchyłek pomiarowych oraz ich przeniesieniu na poprawiany model.

Rys. 2 Powierzchnie poddane korekcji i siatka powierzchni wygenerowanych podczas korekcji

Część wytworzona technologią PolyJet została zmierzona skanerem 3D. Wyniki pomiarów porównano z modelem nominalnym, a następnie wyodrębniono powierzchnie o odchyłkach przekraczających tolerancję wyrobu. Po imporcie danych do oprogramowania ZRE, zastosowano algorytm korekcyjny – dokonano inwersji odchyłek oraz wygenerowano nowe powierzchnie, które naniesione zostały na model nominalny. Poprawiona część została ponownie wytworzona.

Rys. 3 Raport pomiarowy części przed i po dokonaniu korekty powierzchni

Jak wynika z przeprowadzonych pomiarów, moduł Tool Correction pozwala na optymalizacje elementów wykonywanych technologiami przyrostowymi, od których wymagana jest wysoka dokładność i precyzja wykonania. Zastosowanie zmiany geometrii powierzchni opartej na algorytmie korygującym, pozwoliło uzyskać zadowalający efekt już po pierwszej poprawce, oszczędzając przy tym czas i środki, które byłby potrzebne na uzyskanie tego rezultatu metodą prób i błędów.

Wszystkich zainteresowanych oprogramowaniem ZEISS Reverse Engineering oraz modułem Tool Correction zapraszamy do kontaktu. Lenso jest partnerem biznesowym firmy ZEISS.