Głównym celem nabycia optycznego skanera było skrócenie czasu rozwiązywania problemów. Firmę TRW przekonały m.in. wyniki uzyskane z bezpłatnego oprogramowania GOM Inspect w testach porównawczych innych systemów pomiarowych. Jakość danych drugiego systemu była zdecydowanie niższa, a jego pakiet płatnego oprogramowanie do analizy był nieporównywalny do darmowej wersji GOM Inspect.

Skrócenie czasu rozwiązywania problemów

Głównym celem nabycia optycznego skanera było skrócenie czasu rozwiązywania problemów. W trakcie gdy system spełniał swoje zadanie odradzały się inne projekty, na przykład wstępna kwalifikacja DV, spowodowało to podniesienie jakości pierwszych badań rozwojowych oraz wstępnej kwalifikacji PPAP- służąc jako doskonała kontrola pomiaru i automatyczna rejestracji części kontrolowanych przy wprowadzeniu.

Po tym jak przetestowaliśmy kilka technologii systemów pomiarowych, ograniczyliśmy nasz wybór według wcześniej ustalonych wartości do dwóch systemów. Ostatecznie zdecydowaliśmy się na ATOS od Capture 3D (Dystrybutor GOM).

Ten system przekonał nas dokładnością, szybszym przebiegiem pracy, wyższą jakością danych i łatwą obsługą.

Jakość danych drugiego systemu była zdecydowanie niższa, a jego pakiet płatnego oprogramowanie do analizy był nieporównywalny do darmowej wersji GOM Inspect.

ATOS jako główne urządzenie pomiarowe

ATOS stał się właściwie naszym głównym urządzeniem pomiarowym, który pomógł nam zwiększyć wydajność, optymalizując nasze metody analizy danych. Bezpłatne oprogramowanie GOM Inspect okazało się wartościowym narzędziem, które wspiera każdą grupę produktu w przeprowadzaniu dokładnych inspekcji i pozwala szybko rozwiązywać problemy na miejscu pracy. Zapewniając nieprzerwaną pracę systemu ATOS.

Plany zaimplementowania GOM Inspect w całej grupie

Obecnie pracujemy nad tym, aby oprogramowanie do oceny GOM Inspect zaimplementować w naszej całej organizacji. Dział wsparcia technicznego Capture 3D oraz szkolenia online firmy GOM były nadzwyczaj pomocne dzięki czemu jesteśmy w stanie szybko przeszkolić nowych pracowników.

Czytaj PDF – Wdrożenie w TRW

Pomiar w firmie TRW za pomocą skanera 3D ATOS elementów konstrukcji, tutaj zacisk hamulcowy. W tym celu zacisk jest obciążony ciśnieniem 100 Bar. Zeskanowane dane porównywane są na koniec z CAD albo z innym nieobciążonym elementem konstrukcji w celu analizy deformacji.