Tomograf Komputerowy firmy GOM umożliwia kompletny pomiar pojedynczych elementów, zmontowanych części oraz konstrukcji wewnętrznych. Łącząc detektor 3k ze źródłem promieniowania rentgenowskiego 225 kV, GOM CT zapewnia wyniki pomiarów o wysokiej dokładności i rozdzielczości.

GOM CT można zmierzyć elementy do średnicy 24 cm i wysokości 40 cm. Pomiar przebiega przy zachowaniu stabilnych warunków cieplnych dzięki kompensacji temperatury, co jest jednym z ważniejszych czynników wpływających na dokładność wartości pomiarowych.

 

GOM CT