Przeznaczeniem pakietu oprogramowania GOM Correlate jest śledzenie ruchu w przestrzeni oraz cyfrowa korelacji obrazu. Pakiet umożliwia zbadanie właściwości materiałów oraz przeprowadzanie statycznych oraz dynamicznych testów obiektów.

Producent udostępnia oprogramowanie bezpłatnie, a licencja użytkownika jest wolna od ograniczeń czasowych. W skład pakietu wchodzi również oprogramowanie do kontroli kamer.

GOM Correlate Professional vs GOM Correlate

W przeciwieństwie do wersji podstawowej, GOM Correlate Professional pozwala na:

  • Analizę prowadzoną na siatkach 3D
  • Kontrolę ruchu w trójwymiarowej przestrzeni
  • Import natywnych formatów CAD
  • Parametryzację procesu inspekcyjnego

Koncepcja parametryzacji procesu inspekcyjnego

Dzięki możliwości parametryzacji każdego działania i każdej funkcji w GOM Correlate Professional możliwe jest np. zautomatyzowanie procesu obliczeniowego łącznie z procesem tworzenia raportów pomiarowych.

Dopasuj środowisko pomiarowe do swoich potrzeb

Producent przewidział, że oprogramowanie GOM Correlate Professional będzie wykorzystywane do realizacji rozmaitych analiz, dlatego użytkownicy mogą skorzystać z możliwości dopasowania interfejsu do swoich indywidualnych potrzeb np. za pomocą tworzenia swoich własnych inspekcji czy skryptów pomiarowych przyśpieszających pracę.

Ogranicz koszty swojej pracy

Wykorzystując oprogramowanie GOM Correlate dokonasz rzetelnej analizy serii obrazów oraz plików wideo. Z uwagi na wiele funkcji oraz możliwość tworzenia raportów, program stanowi idealne rozwiązanie dla osób chcących ograniczyć koszty związane z dokonywane dwuwymiarowych analiz techniką CKO (ang. DIC) oraz analiz ruchu przy wykorzystaniu dowolnych dostępnych kamer.

GOM Correlate