Oprogramowania Geomagic Freeform i Geomagic Freeform Plus służą do szybkiego i precyzyjnego modelowania złożonych, organicznych kształtów. Geomagic Freeform potrafi to, co wykracza poza możliwości tradycyjnego programu CAD. W jednym środowisku projektowym obsługuje on woksele, siatki wielokątów, powierzchnie stworzone metodą podziału (SubDivision), powierzchnie NURBS i elementy bryłowe. Możemy projektować, łącząc piękne rzeźbiarskie formy z narzędziami umożliwiającymi ich fizyczne wytworzenie. Projektując we Freeform jedynym ograniczeniem jest nasza wyobraźnia.

Połączenie form organicznych z nieorganicznymi

Freeform wykorzystuje narzędzia, które pomagają użytkownikowi przekroczyć ograniczenia tradycyjnego programu CAD i przenieść wizje do rzeczywistości. Wykorzystując woksele do prezentowania modelu jako wirtualnej gliny, możemy ją rzeźbić, deformować oraz dodawać więcej szczegółów. Podniesienie jakości i wykończenia projektu jest możliwe dzięki narzędziom do nadawania złożonych tekstur powierzchni. Używając powierzchni SubD możemy uzyskać gładkie, płynne powierzchnie z ostrymi krawędziami. Możemy także zaimportować model CAD, który następnie połączymy ze swobodnymi, organicznymi kształtami w jednym środowisku pracy.

Interakcja ze światem wirtualnym

Do tworzenia najbardziej ekspresyjnych geometrii, Geomagic Freeform został połączony z urządzeniami haptycznymi Touch i Touch X. Manipulatory te wyposażone w sprzężenie zwrotne, pozwalają na interakcję z modelem w przestrzeni 3D, odbieranie bodźców i czucie przedmiotu podczas obróbki. Ten intuicyjny sposób modelowania pozwala znacznie skrócić czas pracy. Urządzenia haptyczne stosowane są również w projektach badawczych, symulatorach czy szkoleniach personelu medycznego.

 

Przygotowanie do produkcji

Geomagic Freeform Plus pozwala tworzyć produkty o zróżnicowanych kształtach, unikając przy tym problemów natury produkcyjnej oraz kosztownych niedopatrzeń. Oprogramowanie zwiększa jakość i precyzję modelu oraz umożliwia wirtualne sprawdzenie poprawności wykonania.
Możliwości:

  • tworzenie gniazd formy i rdzeni,
  • generowanie linii podziału formy,
  • analiza pochyleń i grubości ścianek detalu,
  • tworzenie modeli skorupowych.

KONTAKT

Chcesz sprawdzić nowe funkcje w Geomagic Freeform Plus skontaktuj się z nami w celu umówienia prezentacji!

Geomagic Freeform Plus min

Geomagic Freeform Plus