de-warp_baner_skanowanie 3d

Części z tworzyw sztucznych formowane wtryskowo często odbiegają geometrią od wymagań jakościowych i wytycznych z dokumentacji. Formy wypaczania i kurczenia są powszechnie znane i sprawiają dużo problemów dla producentów narzędzi i form. Jest to również wyzwanie dla metrologów i działów kontroli jakości.

Wypaczanie się części z tworzyw sztucznych formowanych wtryskowo

Technologia formowania wtryskowego jest bardzo ekonomiczna dla części z tworzyw sztucznych o skomplikowanych geometriach i przy wysokich nakładach produkcyjnych. Jednak tylko w przypadku jeżeli proces jest ustabilizowany z dobrze dobranymi parametrami wtrysku. Wynikiem źle dobranych parametrów procesu wtryskiwania jest to że części z tworzyw sztucznych ulegają wypaczeniu. Regulowanie, nastawianie i manipulowanie parametrami wtrysku jest pracochłonne i bardzo kosztowne

Jak ocenić zniekształcenie części i poddać je ocenie jakościowej bez produkcji niepotrzebnego odpadu?

 

Realistyczny pomiar części

Do pomiarów metrologicznych części z tworzyw sztucznych używane są uchwyty mocujące, które mają za zadanie symulację warunków montażu części w układzie przestrzennym dla określonej procedury pomiarowej. Aby uzyskać sensowne wyniki pomiarowe należy używać uchwytów dzięki którym kompensowane są niektóre wady części. Jeżeli elementy są mierzone bez uchwytu pomiarowego, to ich wymiary nie mieszczą się w przyjętych tolerancjach lub w ogóle nie można wykonać pomiaru, a część jest odrzucana jako odpad produkcyjny. Uchwyty mocujące wypraski z tworzyw sztucznych są bardzo często używane w optycznej metrologii 3D, lecz nie możemy ich używać podczas pomiarów z użyciem systemów tomografii komputerowej. W większości przypadków uchwyty są wykonane z materiałów metalowych o różnych gęstościach, co mocno zakłóca proces pomiarowy.

Jeden pomiar, dwa wyniki

Pakiet De-Warp w oprogramowaniu GOM Ikompensuje wypaczenia mierzonej części za pomocą algorytmów. Zamiast mechanicznych punktów mocowania, w oprogramowaniu definiowane są wirtualne punkty mocowania. Za każdym razem można zmieniać te punkty i weryfikować otrzymane wyniki. W efekcie mierzona jest część w stanie pierwotnym (wolnym bez uchwytu). Następnie przy użyciu funkcji De-Warp generowane są wyniki uwzględniające warunki montażu. Wykonywany jest tylko jeden pomiar, a otrzymywane są aż dwa wyniki: dane pomiarowe części w stanie swobodnym i dane pomiarowe części w zasymulowanym uchwycie mocującym. Oba wyniki w oprogramowaniu GOM można porównać z modelem CAD.

Pomiar całkowicie bez uchwytu mocującego !!!

Przy takim pomiarze uzyskuje się odpowiedzi na kilka pytańi:

  • Jakie jest rzeczywiste wypaczenie detalu w stosunku do założeń?
  • Czy wypaczenie można skompensować mechanicznie podczas instalacji lub montażu?
  • Czy część będzie działała pomimo zniekształcenia?

Innowacje dla branży formowania wtryskowego

Bez wątpienia pakiet De-Warp w oprogramowaniu GOM Inspect PRO i GOM Volume Inspect PRO jest innowacyjny dla producentów części z tworzyw sztucznych. Nie dość że przyspiesza rozwój nowego produktu, to jednocześnie umożliwia ocenę zniekształcenia się części bez konieczności używania drogich i skomplikowanych uchwytów mocujących.

De-Warp do skanowania 3D

Użyj pakietu funkcji De-Warp w oprogramowaniu GOM Inspect Pro i zmierz swoje części bez mocowania.

De-Warp do pomiarów tomografii komputerowej CT

Pakiet funkcji De-Warp jest dostępny bezpłatnie w GOM Volume Inspect Pro i pomaga w prawidłowej ocenie wypaczenia.

KONTAKT

Chcesz sprawdzić nowe funkcje De-Warp w oprogramowaniu metrologicznym GOM Inspect PRO, skontaktuj się z nami !