GOM Correlate baner

Oprogramowanie do cyfrowej korelacji obrazu (CKO) i testowania danych 2D oraz 3D. to optyczna, bezkontaktowa metoda pomiaru współrzędnych 3D do oceny ruchu i deformacji w przestrzeni 3D oraz do określania naprężeń powierzchni. GOM Correlate to profesjonalne rozwiązanie wykorzystujące optyczną technologię pomiarową do badań dynamicznych i statycznych obiektów.

CYFROWA KORELACJA OBRAZU (CKO)

Optyczna, bezkontaktowa metoda pomiaru współrzędnych 3D do oceny ruchu i deformacji w przestrzeni 3D. Ponadto umożliwia określanie naprężeń powierzchni. Nanoszenie deseni i/lub znaczników referencyjnych służy do pomiaru współrzędnych 3D z dokładnością do subpikseli.

GOM Correlate 2

CO OFERUJE GOM CORRELATE?

Niezależnie od systemu 2D/3D, którym wykonano pomiar zaimportuj dane do oprogramowania GOM, przetwarzaj je i oceniaj wyniki. Masz możliwość kontroli i interpretacji pod kątem parametrów badań dynamicznych i materiałowych:

  • deformacje,
  • przemieszczenia,
  • odkształcenia,
  • prędkości,
  • przyspieszenia
  • porównania powierzchni.

Dostępne są różne zasady pomiarowe – przy wykorzystaniu punktów pomiarowych lub naniesionego deseniu na element, a dzięki modułowi raportowania możesz w czytelny sposób przedstawić wyniki (plik .pdf i video).

 

GOM Correlate 3

FUNKCJONALNOŚĆ Z MYŚLĄ O UŻYTKOWNIKU

Oprogramowanie umożliwia użytkownikowi tworzenie i zapisywanie szablonów projektów, co pozwala na szybkie i bezproblemowe analizy podobnych elementów. Podstawa działań w GOM Correlate jest parametryzacja –  wszystkie etapy procesu są możliwe do prześledzenia, co gwarantuje niezawodność procesu pomiaru wyników i raportów. Część procesów można poddawać automatyzacji poprzez tworzenie i wykorzystywanie skryptów.

GOM Correlate 5

OTWARTA ARCHITEKTURA DANYCH

Porównywanie i jednoczesna wizualizacja danych pomiarowych oraz ogólna wymiana danych nabiera coraz większego znaczenia w metrologii. Dzięki temu możliwe jest importowanie dodatkowych wartości skalarnych, takich jak dane temperaturowe i geometrie, np. z programów symulacyjnych. Dane pomiarowe utworzone w oprogramowaniu można eksportować w różnych formatach i wykorzystywać m.in. do analizy drgań.

NAPRĘŻENIA, PRZEMIESZCZENIA, DEFORMACJE I NIE TYLKO

Parametry obliczane przez oprogramowanie na podstawie współrzędnych 3D mierzonych na całej powierzchni i/lub określonych punktach to: naprężenia, przemieszczenia i odkształcenia 3D, prędkości i przyspieszenia. Dodatkowo oprogramowanie posiada funkcję wyświetlania trajektorii ruchu danego punktu lub grupy punktów, a dzięki przypisaniu lokalnych układów współrzędnych do poszczególnych elementów jest możliwe wykonanie analizy ruchu przy zachowaniu 6 stopni swobody.

GOM Correlate 5

WIRTUALNY EKSTENSOMETR

Funkcja ta umożliwia bezdotykowy pomiar zmiany długości z dokładnie podaną długością referencyjną. Może być wykorzystywana w projektach 2D i 3D. W konsekwencji żadne styki mechaniczne nie wpływają na wyniki pomiarów. Zmianę długości można sprawdzić w ramach jednego projektu w dwóch lub więcej kierunkach.

GOM Correlate tensometr

FUNKCJE DEDYKOWANE POD KONKRETNE APLIKACJE

Korelacja obrazu z pomiarami temperatury, analiza wibracji, walidacja symulacji numerycznych czy określanie właściwości i charakterystyk materiałowych to funkcje opracowane specjalnie dla zastosowań w przemyśle. Wartości skalarne i geometrie, np. z programów symulacyjnych, można importować w celu bezpośredniego porównania z danymi pomiarowymi 3D. Z kolei z drugiej strony otrzymane charakterystyki materiałowe są wykorzystywane jako parametry wejściowe do symulacji, umożliwiając doprecyzowanie modelu materiału i dokładniejsze przewidywanie jego zachowania.

GOM Correlate tłocznosc

GOM CORRELATE CZY GOM CORRELATE PRO?

Firma GOM przygotowała dwie wersje oprogramowania: podstawową, która jest darmowa, oraz profesjonalną – do zaawansowanych analiz.

Sprawdź czym różnią się proponowane rozwiązania! Przetestuj GOM Correlate Pro przez 30 dni bezpłatnie i zdecyduj, która wersja oprogramowania spełnia Twoje potrzeby.

 

  GOM-Correlate GOM-Correlate-Pro
Cyfrowa korelacja obrazu X X
Import/export danych pomiarowych (ASCII, STL, PSL, PLY, Dane CT..) X X
Formaty importu danych CAD (IGES, STEP, PLY..) X X
Bazowania, lokalne układy współrzędnych X X
Ocena całej geometrii w oparciu o punkty X X
Odkształcenie, przemieszczenie 3D, deformacja X X
6 stopni swobody (6DoF) i względna analiza danych X X
Trajektorie X X
Prędkość i przyspieszenie X X
Wirtualny ekstensometr X X
Udoskonalona prezentacja deformacji w widoku 3D X X
Raportowanie X X
Identyfikowalność X X
Inspekcja parametryczna   X
Nauczanie poprzez praktykę   X
Skrypty   X
Konfigurowalna matematyka   X
Konfigurowanie za pomocą szablonów   X
Otwarta architektura danych   X
Linia czasowa: tworzenie etapów z obrazów 2D/3D   X

POBIERZ OPROGRAMOWANIE

Sprawdź nowe funkcje w GOM Suite. Wypróbuj wersję bezpłatną (podstawową) za darmo lub skontaktuj się z nami jeśli masz pytania do wersji profesjonalnej!

GOM-Correlate
Pobierz darmowe oprogramowanie