Geomagic Design X to kompleksowe oprogramowanie do inżynierii odwrotnej, umożliwiające tworzenie reprezentacji 3D fizycznie istniejącego detalu. Powstałe modele bryłowe są parametryczne, edytowalne oraz kompatybilne z innymi oprogramowaniami CAD. W każdym momencie możemy edytować model, ponieważ każdy krok jest zapisywany w drzewku historii projektowanej części.

Geomagic Design X służy do konwertowania zeskanowanych danych na wysokiej jakości modele CAD. Użytkownik ma do dyspozycji kombinację automatycznych i parametrycznych narzędzi do tworzenia modeli bryłowych. Odtwarzane mogą być również detale o organicznych kształtach. Funkcja Live Transfer pozwala na przenoszenie parametrycznych modeli 3D z pełną historią projektu bezpośrednio do dowolnego popularnego oprogramowania CAD (SolidWorks, Siemens NX, Autodesk Inventor i PTC Creo).

Zalety programu:

  • Otrzymanie wysokiej jakości modelu 3D odzwierciedlającego element rzeczywisty,
  • Możliwość szybkiej aktualizacji istniejącego modelu 3D po ręcznym zmodyfikowaniu detalu (np. matryce),
  • Utworzenie zoptymalizowanego modelu, co wpływa na skrócenie czasu wprowadzenia detalu do produkcji,
  • Odtworzenie danych CAD dla uszkodzonych bądź utraconych części narzędzi i form,
  • Projektowanie dopasowanych elementów do już istniejących mechanizmów (m.in. eliminowanie kolizji).

KONTAKT

Chcesz sprawdzić nowe funkcje w Geomagic Design X skontaktuj się z nami w celu umówienia prezentacji!

Geomagic Design X_min

Geomagic Design X