Oprogramowanie ATOS Professional zostało stworzone z myślą o współpracy ze skanerami ATOS 3D. Umożliwia rejestrację trójwymiarowych powierzchni z zachowaniem bardzo wysokiej precyzji.

Główne funkcje oprogramowania:

  • Przeprowadzanie kontroli 3D
  • Generowanie raportów
  • Wykonywanie pomiarów o pełnym stopniu identyfikalności
  • Przeprowadzanie inspekcji parametrycznych
  • Kontrolę wymiarów

Potwierdzony standard

Restrykcyjne testy, którym zostało poddane oprogramowanie ATOS Professional zaowocowało uhonrowaniem go certyfikatami PTB oraz NIST. Uzyskanie 1 kategorii dokładności oznacza możliwie najwyższą precyzję pomiarów.

Profesjonalna analiza danych

Dzięki ATOS Professional porównasz uzyskane dane z danymi CAD lub ze szkicem. Pozwala to na rzetelną identyfikację odchyleń. Użytkownik może także dokonać implementacji analizy 3D i dokonać kontroli 2D punktów lub przekrojów. .

Oprogramowanie umożliwia bazowanie:

  • Na podstawie punktów RPS
  • Z uwzględnieniem elementów geometrycznych
  • W obrębie lokalnego układu współprzędnych
  • Na podstawie punktów referencyjnych
  • Best-fit – najlepsze dopasowanie lokalne

Krzywe jako element kontroli

Uzyskane dane całej zeskanowanej powierzchni umożliwiają użycie funkcji konstrukcyjnych również w odniesieniu do krzywych. Inspekcja krzywych jest ułatwiona poprzez graficzną prezentację ich właściwości. Kontrola w oparciu o krzywe jest nieoceniona w przypadku analiz dotyczących szczelin oraz płaskości. 

ATOS Professional