Proponowane oprogramowanie to odpowiedź na potrzeby użytkowników chcących pozyskiwać obrazy oraz dane analogowe w zsynchronizowany sposób.

ARAMIS Professional to synergia obsługi czujnika ARAMIS oraz oprogramowania GOM Correlate, która pozwala na dokonywane łatwej oceny poszczególnych komponentów oraz identyfikację ich wzajemnych powiązań.

Rzetelna kontrola projektu

Oprogramowanie ARAMIS Professional zapewnia profesjonalne wsparcie w zakresie zarządzania projektami pomiarowymi. Dzięki osi czasu będącej integralną częścią interfejsu graficznego, użytkownik może swobodnie przeglądać dane oraz skupić się na tych obszarach, które są dla niego szczególnie istotne.

Pełne wsparcie użytkownika

Jedną z ważniejszych funkcji oprogramowania ARAMIS Professional jest inteligentny system kontroli – I-Inspect. Dzięki któremu, proces inspekcji przebiega znacznie szybciej, gdyż użytkownik może szybko skorzystać z inspekcji zależnych od typu analizowanego komponentu  . ARAMIS Professional gwarantuje niezawodne wsparcie bez względu na stopień skomplikowania wykonywanych czynności kontrolnych.

Ocena przestrzeni 3D

Dzięki funkcji Cyfrowej Korelacji Obrazu (ang. DIC), użytkownik może dokonać rzetelnej oceny powierzchni 3D oraz zidentyfikować zmiany w zakresie odkształceń oraz przemieszczeń  w trójwymiarowej przestrzeni. Oprogramowanie ARAMIS Professional pozwala uzyskać dokładne wyniki pomiarowe zarówno dla poszczególnych markerów, jak i dla pełnego pola. Takie rozwiązanie pozwala na wykorzystanie danych do szerokiego spektrum badań i testów, mających na celu zbadanie statycznych oraz dynamicznych właściwości komponentów.

ARAMIS Professional