Poznaj GOM Inspect – kontrola jakości na miarę Twoich oczekiwań

Tolerowanie geometryczne GD&T pozwala na określenie i ocenę odchyleń geometrycznych części. Opisuje maksymalne dopuszczalne odchylenia od stanu nominalnego części. Wzajemne oddziaływania różnych części musi spełniać wysokie wymagania jakościowe. Inspekcje GD&T są narzędziem do określenia, czy te wymagania są spełnione. Oprócz wartości odchyleń oprogramowanie GOM umożliwia wizualizację odchyleń kształtu, orientacji i lokalizacji na częściach. W drodze do końcowej jakości pomaga to zredukować kosztowne i czasochłonne iteracje podczas procesu kontroli jakości.

Zastosowanie GD&T

Tolerowanie GD&T można wykorzystać do określenia, na przykład czy otwór jest wykonany tak, aby pasował dokładnie, czy ma prawidłowy kierunek lub czy istniejące błędy kształtu mieszczą się na przykład w dopuszczalnych granicach. Tolerowanie GD&T jest stosowane na wszystkich etapach łańcucha procesu, takich jak projektowanie, produkcja, kontrola jakości. Przyczynami odchyleń GD&T mogą być np.: odkształcenia podczas obróbki, zużycie narzędzi, wibracje maszyny, wahania temperatury podczas obróbki, itp.

Oprogramowanie GOM Inspect wykorzystujemy do:

  • inspekcji GD&T i wizualizacji wyników,
  • szybkiego tworzenia GD&T do kontroli,
  • pracy z wymaganiami materiałowymi,
  • obsługi norm międzynarodowych (ASME, ISO)

 

Funkcje GD&T w oprogramowaniu GOM Inspect

Podczas gdy tolerancje GD&T są używane do opisu wymagań projekcie, pomagają metrologowi w weryfikacji części. Podstawowym warunkiem skutecznej oceny są dane pomiarowe pełnego pola generowane przez optyczną technologię pomiarową. Oprogramowanie GOM Inspect zawiera funkcje GD&T do kompleksowej analizy wymiarów, kształtu i położenia za pomocą punktów odniesienia, elementów pasowanych i tolerancji. GOM Inspect umożliwia wizualizację tolerancji GD&T zgodnie z normą ISO.  W oprogramowaniu mamy możliwość dodawania w projekcie wyników wizualizacji dokumentacji, która jest bardzo podobna do rysunku technicznego lub danych CAD.

 

Interpretacja GD&T

GD&T jak i wyniki pomiaru kontroli tolerancji są wyrażone jako czysto liczbowe wartości. Zinterpretowanie tych liczb i przełożenie na ich konkretne działania naprawcze jest wyzwaniem. GD&T można najłatwiej sprawdzić za pomocą oprogramowania, które oznacza kolorami wartości nominalne i rzeczywiste oraz wykorzystuje wektory do przedstawiania odchyleń.

 

Standardy GD&T

Zasady, symbole, definicje, wymagania, wartości domyślne i zalecane metody określania i interpretacji GD&T są ustalone w systemach norm.

  • ISO (geometryczna specyfikacja produktu), ustanowiona przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną
  • ASME Y14,5 założona i przygotowana przez Amerykańskie Stowarzyszenie Inżynierów Mechanicznych

GD&T na rysunkach, opis symboli, wyjaśnienia – mały przewodnik Metrologa.