Krótkie cykle produkcyjne, presja kosztów i wysokie wymagania jakościowe zmuszają producentów dóbr konsumpcyjnych do efektywnej produkcji rozwoju produktu.

Dlatego systemy firmy GOM zastosowane są na wszystkich etapach produkcji począwszy od projektowania i testowania materiałów do budowy narzędzi i szablonów, kontroli pierwszej sztuki i produkcji,  analizy złożenia i testów obciążeniowych. W trakcie odbioru narzędzi oraz kontroli pierwszej sztuki, wyniki pomiarów powierzchniowych zapewniają kompleksowe dane dotyczące kształtu i stabilności wymiarów wytwarzanych części. W ten sposób można znacznie zmniejszyć czas przygotowań do wprowadzenia produktu.