W dziedzinie inżynierii tworzyw sztucznych metodologia 3D wspiera i przyspiesza wszystkie fazy w procesach formowania wtryskowego i kształtowania termicznego: od budowy prototypów i narzędzi do raportów kontroli pierwowzoru, aż do analizy montażu i testowania obciążenia.

ATOS to optyczny system pomiarowy współrzędnych 3D umożliwiający bezstykowe pomiary całych powierzchni prototypów, elektrod, narzędzi i elementów formowanych wtryskowo, niezależnie od wielkości obiektu. W przeciwieństwie do techniki pomiaru dotykowego, ta metoda szybko i w całości rejestruje nawet złożone kontury o dowolnym kształcie.

Pomiary powierzchni całkowitej zapewniają szybszą kontrolę pierwszego artykułu i ukierunkowaną korektę narzędzia, zmniejszając tym samym czas realizacji produkcji. W celu zapewnienia kontroli jakości towarzyszącej produkcji, zarówno pomiary, jak też cały proces oceny mogą być zautomatyzowane.

Łańcuchy procesowe formowania tworzyw sztucznych i formowania wtryskowego

  • Właściwości materiałowe
  • CAD/PMI – Projektowanie
  • CAE – Symulacja i weryfikacja
  • CAD/CAM – Narzędzia i elektrody
  • Elementy formowane wtryskowo i początkowe badanie wyrywkowe
  • Testowanie produkcji i serii
  • Testy montażu i obciążenia