W przemyśle motoryzacyjnym systemy firmy GOM wykorzystywane są w całym procesie rozwoju produktu.

W opracowywaniu produktów dane pomiarowe z testów zderzeniowych i zmęczeniowych, komory klimatyczne, tunele aerodynamiczne i stanowiska testowe opon, dostarczają informacji o właściwościach materiału i zachowaniach części konstrukcji. Wyniki stanowią bazę do przeprowadzania symulacji i projektowania. W coraz bardziej zautomatyzowanej kontroli jakości, pozyskiwanie geometrii całego obszaru za pomocą skanowania 3D stanowi podstawę do testowania form i narzędzi, odlewów, tworzyw sztucznych oraz blach, a także zespołów elementów i całych karoserii.

Obszary motoryzacji:

  • Projektowanie samochodów,
  • Badanie materiału i symulacja
  • Tłoczenie i budowanie karoserii
  • Układ napędowy
  • Części z tworzyw sztucznych
  • Stanowiska testowe i testy części konstrukcji
  • Montaż.