Optyczne systemy pomiarowe firmy GOM są zastosowane do kontroli jakości w budowie pojazdów szynowych, redukując czas oczekiwania podczas przeglądu technicznego i naprawy statków a także aby zwiększyć komfort jazdy pojazdów użytkowych, lokalizując niechciane źródła drgań.

Producenci nowoczesnych pojazdów szynowych muszą zapewnić długotrwałe użytkowanie ich pojazdów przez cały okres eksploatacji. Dzisiejsze wagony osobowe łączą atrakcyjny wygląd z innowacjami technicznymi oraz oferują optymalne działanie w połączeniu z maksymalną niezawodnością, bezpieczeństwem oraz ułatwioną pracą konserwacyjną, przeglądem technicznym, tolerancją ze środowiskiem i wydajnością w zarządzaniu kosztów. Przenośne systemy pomiarowe firmy GOM pomagają w kontroli produkcji oraz podczas inspekcji prac naprawczych oraz konserwacyjnych w trakcie budowy wagonu.

Dzięki optycznej technologii pomiarowej można szybko i bezpiecznie sprawdzić ważne kryteria inspekcji, takie jak dopasowanie karoserii do ziemi i zestawu kół napędowych, prostokątność ścian oraz wymiary i deformacje otworów drzwi i okien. Kontrola nadwozia wagonu, w tym przygotowanie raportu z testu, zwykle zajmuje mniej niż 2,5 godziny dla jednej osoby.

PRZEMYSŁ STOCZNIOWY – Inżynieria odwrotna do napraw i konserwacji

Produkcja ekonomiczna i konserwacja statków wymaga inteligentnego połączenia wiedzy, doświadczenia i rzemiosła. Integracja wysokiej klasy programów CAD i optycznych systemów pomiarowych 3D zwiększa precyzję i wydajność w zarządzaniu kosztami. Zastosowanie cyfrowego systemu pomiarowego TRITOP umożliwia szybką produkcję części zamiennych przy użyciu nowoczesnych systemów CAD/ CAM i maszyn CNC. To zmniejsza czas postoju statków w suchym doku z miesięcy do dni. Optyczna technologia pomiaru współrzędnych 3D znacznie zwiększa wydajność i dokładność napraw oraz przebudowę w przemyśle stoczniowym.

POJAZDY UŻYTKOWE – Kontrola kształtu i wymiaru

Dzięki systemowi TRITOP firmy GOM można wykonywać pomiary współrzędnych 3D obiektów niemal każdego rozmiaru. Jest idealny do sprawdzania geometrii i wymiarów pojazdów maszynowych i użytkowych.

Zmierzone współrzędne 3D są porównywane do modelu CAD w celu wykrycia odchyleń od konstrukcji oraz zidentyfikowania niedociągnięć, takich jak deformacje i zgięcia.

Szybki i elastyczny system pomiarowy może obsługiwać jedna osoba i umożliwia kształtowanie i kontrolę wymiarów pojazdu na miejscu bez konieczności wprowadzania go do warsztatu. Ponieważ dane pomiarowe są przechowywane cyfrowo, dalsza ocena, taka jak kontrola odległości, kątów, kształtu i tolerancji położenia itd. mogą być również przeprowadzone w dowolnym momencie w późniejszym czasie.

ANALIZA DRGANIA

System kontroli pomiarów odkształceń ARAMIS firmy GOM może analizować zachowania pojazdu podczas pracy m.in. lokalizować źródła niechcianych wibracji.Pojazdy mogą być badane w czasie rzeczywistym w różnych warunkach, zmieniających się obciążeniach mechanicznych, temperaturach i prędkościach. System wspiera analizę odkształceń, odchyleń, przyspieszenia, prędkości i ścieżek ruchu, zastępując konwencjonalne czujniki rozciągania lub czujniki przyspieszenia. ARAMIS jest systemem wyboru dla badań przyczyn wibracji i optymalizacji komfortu oraz bezpieczeństwa pasażerów.