Systemy pomiarowe firmy GOM są stosowane w ciśnieniowych i piaskowych formach oraz w procesach odlewniczych w celu zapewnienia najwyższej jakości: od weryfikacji symulacji poprzez szybsze dostosowanie narzędzi i kontrolę pierwszej sztuki, aż po kontrolę produkcji i obróbkę CNC.

Systemy firmy GOM umożliwiają planowanie inspekcji na podstawie danych konstrukcyjnych. W modelowaniu i formowaniu możliwa jest docelowa korekta narzędzi oraz sprawdzenie dopasowania połówek form, naddatków rdzenia oraz prowadnic. W trakcie testów odlewy są sprawdzane pod kątem stabilności kształtu i wymiaru: geometrii elementów, grubości materiału, skurczu i odkształceń. W przypadku seryjnej kontroli jakości, pomiary oraz procesy inspekcyjne są zautomatyzowane.

Kontrola jakości w łańcuchach procesów odlewniczych

 • Projektowanie CAD
 • Symulacja / Weryfikacja
 • Produkcja narzędzi
 • Modelowanie
 • Formowanie / Produkcja rdzeni
 • Kontrola pierwszej sztuki / Kontrola seryjna
 • Obróbka CNC / Znakowanie optyczne

Modele i wzorce

 • Kontrola całej powierzchni
 • Kompensacja paczenia i skurczu
 • Weryfikacja wyników frezowania
 • Zarządzanie zmianami i konserwacja

Narzędzia, rdzenie i formy

 • Modyfikacja narzędzia
 • Analiza złożenia
 • Złożenia form, dodatkowych rdzeni i prowadnic
 • Analiza zużycia

Odlewy

 • Kontrola pierwszej sztuki i zapewnienie jakości produkcji
 • Kontrola skurczu, odkształceń i naddatków
 • Analiza grubości materiału
 • Zoptymalizowana obróbka CNC