Header_klaster_metrologiczny_lenso_2022

6 kwietnia 2022 rok to data, która na stałe zagości na kartach historii metrologii w Polsce. W tym właśnie dniu nastąpiło uroczyste podpisanie deklaracji o współpracy w celu utworzenia Klastra Metrologicznego. Wśród sygnatariuszy porozumienia znalazły się zarówno instytucje państwowe – Główny Urząd Miar, uczelnie techniczne z Politechniką Warszawską na czele oraz firmy takie jak Lenso

Kongres METROLOGIA – szansa i wyzwanie przyszłości

Kongres powstały z inicjatywy prezesa Spółki Targi Kielce – dr. Andrzeja Mochonia, prezesa Głównego Urzędu Miar – prof. Jacka Semaniaka oraz rektora Politechniki Świętokrzyskiej – Zbigniewa Koruby, zgromadził wokół siebie ogromne zainteresowanie wśród potentatów branży metrologicznej. Do deklaracji przystąpiło już ponad 30 partnerów, a jak podkreśla sam GUM, przedsięwzięcie wciąż otwarte jest dla kolejnych chętnych podjęcia współpracy instytucji oraz firm. Kongres zorganizowany w ramach targów Przemysłowej Techniki Pomiarowej CONTROL-STOM przewidywał także czas na wykłady, podkreślające ogromny wpływ metrologii 3D na przyszłą gospodarkę naszego państwa.

control-stom-2022

Lenso jednym z sygnatariuszy polskiego Klastra Metrologicznego

Podczas tego niezwykle ważnego dla branży metrologicznej w Polsce wydarzenia, Lenso reprezentował prezes spółki – Marek Radke.

Mamy nadzieję na pogłębienie współpracy z innymi członkami Klastra. Wspólnie z Głównym Urzędem Miar zależy nam także na wypracowaniu nowych standardów do integracji optycznych skanerów 3D w środowisku metrologicznym – tak zapytany o kilka słów na temat dołączenia do Klastra, wypowiedział się Marek Radke – Prezes Zarządu Lenso.

Metrologia 3D już dziś wspiera procesy produkcyjne, jak i kontrolę jakości w licznych gałęziach polskiego przemysłu, a formacja Klastra umożliwi jej dalszy oraz szybszy rozwój.

Główne założenia deklaracji

Celem przewodnim kolektywu jest kreowanie optymalnych warunków rozwoju firm z branży metrologicznej. Powstanie Klastra połączone jest także z budową Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego, który stanowić będzie niezwykle ważne wsparcie w zakresie badań i rozwoju dla wszystkich członków Klastra. Kieleckie zaplecze laboratoryjne umożliwia połączenie nauki, biznesu i przemysłu, które działając w symbiozie, przyczynią się do znacznego rozwoju gospodarki.

control-stom-2022

Klaster Metrologiczny, który dzisiaj powstał jest w moim odczuciu kontynuacją programu “Polska metrologia”(…). Nas bardzo cieszy fakt, iż powstają programy, otwierające GUM na środowisko naukowe. W tej chwili do tego grona dołączają również firmy, dlatego wydaje mi się, że wspólnie jesteśmy w stanie wiele zrobić dla polskiej metrologii – tak o Klastrze wypowiada się prof. Paweł Woźniak z Politechniki Warszawskiej.

control-stom-2022

Cieszymy się, iż Lenso jako firma dostarczająca rozwiązania metrologiczne dla nauki i przemysłu może brać udział w tak innowacyjnym projekcie, którego wszystkich członków łączy jedna, wspólna misja – rozwój polskiej metrologii.