Relacja z Forum Wiedzy o Przetwórstwie Tworzyw Sztucznych

Niespełna 100 osób wzięło udział w organizowanym przez firmę Lenso Forum Wiedzy o Przetwórstwie Tworzyw Sztucznych 2019, które odbyło się w Poznaniu 10 kwietnia bieżącego roku. Forum Wiedzy jest częścią ogólnoświatowej serii wydarzeń, które odbywają się w 2019 roku w 30 krajach od Azji po Amerykę. Skupia specjalistów z branży tworzyw sztucznych i ekspertów w dziedzinie metrologii optycznej. W Polsce Patronat nad Wydarzeniem objął Bydgoski Klaster Przemysłowy.

Oferuje początkującym i ekspertom możliwość poznania aktualnych i przyszłych trendów dotyczących zastosowania metrologii 3D w przemyśle tworzyw sztucznych. Niektóre z poruszanych tematów dotyczyły wytwarzania narzędzi, optymalizacji produkcji, kontroli komponentów i analizy parametrów materiałów.

W Poznaniu, darmowe spotkanie odbyło się w różnych formułach i zostało wsparte przez przedstawicieli z wiodących firm przemysłowych, którzy prezentowali w jaki sposób wykorzystują metrologię 3D w swojej działalności.

Oprócz konwencjonalnych przemówień, uczestnicy mieli możliwość udziału w prezentacjach na żywo, podczas których zostały przedstawione zaawansowane aplikacje. Była to między innymi nowa funkcja Oprogramowania GOM 2019 – wirtualne mocowanie, która w przyszłości ma w znacznym stopniu ograniczyć korzystanie z drogich i złożonych uchwytów.

Kolejnym elementem Forum były rozmowy eksperckie, mające na celu przedstawianie zastosowania systemów GOM, na podstawie przykładów z codziennej praktyki, np. w inżynierii odwrotnej. Duże zainteresowanie wzbudzało także testowanie 3D, a dokładniej możliwość zastosowania metrologii optycznej do testów materiałów i komponentów oraz pojedynczych części z weryfikacją symulacji.

Dodatkowo Uczestnicy uzyskali wsparcie i odpowiedzi na indywidualne pytania oraz zostały im zaprezentowane najnowsze osiągnięcia w dziedzinie metrologii 3D – GOM CT – Przemysłowy Tomograf Komputerowy, zaprojektowany do kontroli wewnętrznej elementów o złożonych strukturach.