OGŁOSZENIE O POŁĄCZENIU

Zarząd spółki Lenso Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, zgodnie z treścią art. 500 § 21 Kodeksu spółek handlowych informuje, że w dniu 21.10.2020r. został uzgodniony, przyjęty i podpisany plan połączenia spółek Lenso Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 3D Team Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz 3D Tool Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK