Header - Skanowanie samolotu skanerem 3D- wpis 1

SKANOWANIE 3D – ODTWORZENIE GEOMETRII TU-154M

Pracownicy Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie chcieli przeprowadzić miarodajne badania aerodynamiczne i wytrzymałościowe statku powietrznego. W tym celu konieczne było stworzenie numerycznego modelu geometrii takiego statku. Postanowili samodzielnie odtworzyć powierzchnię samolotu TU-154M. Jak sprostali temu wyzwaniu?

skanowanie-samolotu-tu154m-skanerem-3d-atos

PO PUNKTACH DO CELU

Z uwagi na gabaryty samolotu, konieczne było użycie systemu fotogrametrycznego TRITOP. Długość TU-154M to w końcu prawie 48 metrów! TRITOP, dzięki aparatowi cyfrowemu o wysokiej rozdzielczości, umożliwił wykonanie dokładnych pomiarów fotogrametrycznych obiektu o takich rozmiarach. W kolejnym etapie wykorzystano skaner 3D z serii ATOS firmy GOM z polem pomiarowym MV1000. System pomiarowy zebrał dane z całej mierzonej powierzchni i obliczył dokładne współrzędne gęsto rozmieszczonych na niej punktów. W wyniku otrzymano tzw. “chmurę punktów”, czyli geometryczną reprezentację mierzonego obiektu. Aby uzyskać jeszcze lepszy obraz odwzorowanej powierzchni, chmurę punktów poddano poligonizacji. W tym procesie, punkty przekształcono w siatkę trójkątów. Dzięki wysokiej dokładności skanowania 3D na powierzchni modelu widać było wręcz zagięcia blach, nity czy pojedyncze śruby.

skanowanie-samolotu-tu154m-skanerem-3d-atos

PRZEWAGA DZIĘKI WYSOKIEJ JAKOŚCI

Proces odtwarzania geometrii samolotów jest złożony, ale i niezwykle ważny. Do badań tego typu używa się tylko i wyłącznie specjalistycznego sprzętu, jak choćby skaner 3D z serii ATOS firmy GOM, którymi posłużyli się pracownicy WAT-u. Rezultaty takich prac okazują się przydatne na wiele sposobów. Dzięki dokładnym modelom, inżynierowie są w stanie lepiej poznać konstrukcję samolotów, a tym samym korzystać z nich w sposób bardziej świadomy. Precyzyjne obliczenia, wykonane przez dedykowane oprogramowanie, można również wykorzystywać do przeprowadzania dalszych analiz i badań, zarówno statycznych jak i dynamicznych.