Oprogramowanie GOM 2019

Jeśli chodzi o optymalizację procesów produkcyjnych, niezbędna staje się profesjonalna ocena wyników pomiarów. Tu właśnie do gry wchodzi oprogramowanie firmy GOM. How bouts we you have a go with your current good luck jugar davinci diamond gratis. Oprogramowanie GOM 2019 zaprojektowano zgodnie z wymaganiami klientów, w tym roku zawiera ono pełen zakres nowych funkcji, głównie pod kątem wyspecjalizowania zastosowań dla konkretnych branż.

POBIERZ OPROGRAMOWANIE GOM 2019

Przetestuj nową wersję próbną bezpłatnie przez 30 dni

Firma GOM oferuje teraz licencje próbne, aby zademonstrować nowe funkcje GOM Inspect Professional osobom, które już korzystają z bezpłatnego oprogramowania GOM Inspect. Zainteresowani użytkownicy mają możliwość bezpłatnego zapoznania się z zaletami wersji Professional przez 30 dni bez żadnych zobowiązań umownych. Więcej informacji

Główne nowości w Oprogramowaniu GOM 2019:

  • Uproszczony automatyczny pomiar ze Smart Teach
    W szczególności w wirtualnym pomieszczeniu pomiarowym (VMR), nowa funkcja “Smart Teach” wspiera użytkowników jeszcze skuteczniej w ramach zautomatyzowanego pomiaru. Przykładowo, po dokonaniu zmian w danych CAD pozycje pomiarowe są automatycznie aktualizowane.
  • Pomiar części w stanie swobodnym dzięki Virtual Clamping
    Kolejną szczególną funkcją jest opcja Virtual Clamping, pierwsze rozwiązanie takiego typu na świecie, które wirtualnie symuluje zaciskanie części. Zamiast zaciskania elementów w skomplikowanych uchwytach, co wcześniej było niezbędne, nowy moduł oprogramowania GOM umożliwia obliczenie stanu części po zaciśnięciu z wykorzystaniem danych prawdziwej części w stanie wolnym od mocowania. Dane pomiarowe pozyskane na podstawie obliczeń na bazie FEM są dokładnie porównywane z wynikami dla faktycznie zamocowanej części.
  • Zoptymalizowana kontrola powierzchni
    Ponadto udoskonalono analizę wad powierzchniowych w pakietach oprogramowania ATOS Professional, GOM Inspect i GOM Inspect Professional. Na przykład części blaszane i z tworzywa sztucznego można teraz sprawdzić w stosunku do części wzorcowej, aby łatwiej zidentyfikować defekty powierzchni.

Więcej informacji

Poznaj oprogramowanie w GOM Training Center

W nowym centrum szkoleniowym GOM zainteresowani użytkownicy znajdą samouczki i próbne zestawy danych dla aktualnej wersji oprogramowania. Ponadto firma otwiera nowe możliwości, oferując zaawansowane szkolenie wykraczające poza regularne seminaria. Platforma ta uzupełnia istniejący, wszechstronny zakres kursów szkoleniowych z innowacyjnymi metodami nauczania. Na stronie training.gom.com osoby zainteresowane mogą uzyskać informacje o systemach pomiarowych i oprogramowaniu, i w ten sposób dowiedzieć się, który system może najlepiej spełnić ich wymagania testowe. Dostępne jest też szkolenie na specjalnych pakietach oprogramowania, takich jak GOM Inspect Professional i GOM Correlate.