ARGUS

Szkolenie z zakresu obsługi systemu i oprogramowania

Szkolenie z systemu do analizy formowania blach rozpoczyna się od omówienia z czego składa się system, jak przygotować go do pracy oraz na czym polega pomiar. Bardzo dokładnie zostanie omówiony sposób przygotowania elementów do badań. Badany element powinien być wytrawiony na pomocą trawiarki do blach. Każdy uczestnik dowie się jak korzystać z urządzenia oraz według jakich kryteriów dobiera się elektrolit.

Druga część szkolenia jest poświęcona szeroko pojętej analizie zebranych danych. Więcej informacji poniżej.

Tematyka szkolenia:

  • Przygotowanie systemu do pracy
  • Metody i sposoby trawienia – dobór elektrolitów.
  • Bezpieczne wykorzystanie trawiarki do blach
  • Pomiar właściwy
  • Omówienie krzywej FLC
  • Tworzenie i analiza diagramu bezpiecznego tłoczenia – FLD
  • Weryfikacja symulacji MES za pomocą systemu ARGUS
  • Raporty z badań i eksport wyników