Automatyzacja VRM

Szkolenie zaawansowane

Podczas dwudniowego szkolenia uczestnicy przeprowadzają całą procedurę pomiarową w VMR i tworzą kompletny program pomiarowy w trybie offline, który następnie jest uruchamiany w ATOS ScanBox.

Wirtualny pokój pomiarowy (VMR) to oprogramowanie kontrolno-pomiarowe składające się z wirtualnej i funkcjonalnej reprezentacji rzeczywistego środowiska pomiarowego. Przy odpowiednim licencjonowaniu VMR jest już zawarty w oprogramowaniu.

 

Tematyka szkolenia:

  • Wprowadzenie do VMR – odtworzenie układu pomiarowego, plan kontroli, zasada działania automatycznego generowania pozycji.
  • Automatyczne tworzenia pozycji pomiarowych wraz z odpowiednimi ścieżkami robota, w oparciu o zaimportowany plan pomiarów i dane CAD
  • Wypełnianie projekt pomiarowy, tworząc szablon projektu i uzyskując wgląd w interfejs Kiosk. Specjalny interfejs użytkownika do uproszczonej obsługi ATOS ScanBox, który może być używany do testowania komponentów w produkcji seryjnej.