ARAMIS

Szkolenie podstawowe

Po szkoleniu podstawowym użytkownik jest w stanie wykonać cały proces pomiarowy samodzielnie – od zestawienia systemu, przez przygotowanie detalu do badań, pomiar po eksport wyników i tworzenie raportów.

TEMATYKA SZKOLENIA:

  • Interfejs
  • Optyka i sprzęt
  • Proces kalibracji
  • Przygotowanie detali do badań 3D
  • Wykonywanie zdjęć
  • Analizy podstawowe
  • Eksport wyników (txt, pdf avi itp)
  • Tworzenie raportów podstawowych
  • Praca z projektami 3D (ARAMIS) w Darmowym GOM Correlate – np. dla celów dydaktycznych