Metrologia 3D – Inspekcja

Szkolenie Podstawowe

Podczas dwudniowego szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jak sprawdzić dane pomiarowe 3D, które zostały zdigitalizowane za pomocą systemu ATOS w oprogramowaniu GOM. Ocena przeprowadzana jest w oprogramowaniu GOM Inspect Professional lub w oprogramowaniu ATOS Professional.

Uczestnicy wykonują zadania o różnej złożoności i analizują na przykład odległości, średnice i kąty mierzonego obiektu.

Tematyka szkolenia:

  • Wprowadzenie do interfejsu użytkownika i obsługi, import siatek, skanów i danych CAD
  • Przebieg pracy: podstawowe bazowania, porównanie danych do CAD, inspekcja na przekrojach, raportowanie i eksport danych
  • Moduły inspekcyjne: ocena danych CAD oraz rysunków 2D, analiza grubości materiału, przeglądarka 3D, wprowadzenie do kontroli parametrycznej