GD&T

Szkolenie zaawansowane

Uczestnicy korzystając z wiedzy teoretycznej dotyczącej Tolerancji kształtu i położenia, uczą się ją wykorzystywać w programie GOM. W celu dogłębnego poznania modułu GD&T, całość szkolenia GD&T prowadzona jest przy użyciu szkoleniowych rysunków projektowych. Pozwala to na poznanie jak największej ilości funkcji dotyczącej analizy i metod obliczeniowych stosowanych w GOM. Nie zabraknie również czasu na dyskusją i pytania dodatkowe.

Szkolenie GD&T obejmuje:

  • Zapoznanie z modułem GD&T
  • Tworzenie GD&T
  • Tworzenie układów baz i lokalnych układów współrzędnych
  • Wymagania materiałowe
  • W jaki sposób tworzyć profile powierzchniowe jak i kształty profili liniowych
  • Sposoby prezentacji wyników