Darmowy GOM Correlate

Szkolenie z zakresu kompleksowej obsługi

W ramach szkolenia wszyscy uczestnicy szkolenia uzyskują wiedzę i umiejętności niezbędne do pełnej obsługi oprogramowania i prowadzenia własnych pomiarów w 2D. Szkolenie jest podzielone na dwa bloki tematyczne. W drugim zostanie zaprezentowane oprogramowanie GOM Snap w zakresie obsługi kamer obsługujących komendy GenICam

TEMATYKA SZKOLENIA

  • Interfejs
  • import zdjęć użytkownika/ z GOM Snap 2D
  • Przygotowanie komponentów pomiarowych (punktowe, powierzchniowe)
  • Inspekcje
  • Export wyników
  • Raporty
  • Darmowy program GOM Snap ( przygotowanie powierzchni, kalibracja 2D )