ATOS Professional

Szkolenie podstawowe

Podczas trzydniowego szkolenia uczestnicy poznają wszystkie podstawowe strategie pracy z sensorem ATOS i oprogramowaniem ATOS Professional. Szkolenie obejmuje moduł akwizycji i moduł inspekcji.

W module akwizycji uczestnicy uczą się digitalizacji obiektu pomiarowego za pomocą sensora ATOS w oparciu o różne strategie pomiarowe. Pod okiem doświadczonego trenera uczestnicy przeprowadzają praktyczne ćwiczenia z systemem ATOS i tworzą model 3D przykładowego obiektu pomiarowego podczas pierwszego dnia treningu.

W module inspekcji uczestnicy poznają wszystkie podstawy niezbędne do oceny cyfrowych obiektów pomiarowych. W oparciu o stworzony model 3D wykonują zadania kontrolne o różnej złożoności i analizują, na przykład, odległości, średnice i kąty mierzonych obiektów.