PONTOS Live

Szkolenie z zakresu obsługi systemu i oprogramowania

Podczas szkolenia zostaną omówione wszelkie niezbędne elementy składające się na prawidłowe użytkowanie systemu oraz sposoby analizowania danych pozyskanych za jego pomocą. Uczestnik dowie się od podstaw j jak przygotować system do pracy, jak wykonać kalibracja urządzenia i wywołać pomiar. Również przygotowanie elemewnty do badań. Kolejnym elementem będzie przedstawienie do czego służy i jakie są zasady pracy przy użyciu końcówki stykowej GOM Touch Probe.

Tematyka szkolenia:

  • Przygotowanie systemu do pracy
  • Kalibracja systemu
  • Kalibracja końcówki stykowej i zasady pracy z końcówką stykową
  • Pomiar i dopasowywanie obiektów względem siebie
  • Pomiar końcówką stykową
  • Śledzenie wielopunktowe i jednopunktowe
  • Pomiar i śledzenie adapterów