TRITOP

Szkolenie z zakresu pomiarów deformacji statycznych

Trzydniowy kurs szkoleniowy przedstawia podstawowe strategie pracy z systemem TRITOP i oprogramowaniem użytkowym TRITOP Professional. Szkolenie obejmuje moduł akwizycji i moduł inspekcji.

W module akwizycji uczestnicy wykonują praktyczne ćwiczenia z kamerą fotogrametryczną TRITOP. Zapoznają się z różnymi strategiami pomiarowymi i, wspierani przez trenera, mierzą małe i duże obiekty pomiarowe. Następnie oceniają jakość obrazów w oprogramowaniu i uczą się tworzenia wysokiej jakości chmury punktów 3D.

W module inspekcji uczestnicy analizują chmurę punktów 3D, którą utworzyli pierwszego dnia szkolenia. Aby to zrobić, najpierw uczą się, jak używać linii trasowania i komponentów punktowych, a także wykorzystują pole wektorowe, aby pokazać odchylenie punktów i wyświetlić wyniki w postaci diagramów i tabel.

Tematyka szkolenia:

  • Tworzenie projektów wieloetapowych
  • Pomiary na kolejnych etapach.
  • Analiza deformacji obiektu między etapami
  • Wyznaczanie przemieszczeń i odkształceń oraz GD&T na kolejnych etapach procesu obciążania statycznego
  • Tworzenie raportów z badań